Metoda wizualna (VT)


Sprawdzanie pracy przez pracowników

Metoda wizualna złączy spawanych, oraz różnych obiektów części maszyn, polegająca na dokładnych oględzinach ich powierzchni, jest najprostszym, najtańszym, a często najskuteczniejszym sposobem kontroli wyrobów. Z tego powodu badania wizualne są obowiązkowo stosowane dla wszelkiego rodzaju konstrukcji.

Celem badań wizualnych jest wykrycie niedoskonałości badanego obiektu (jego nieciągłości, odkształceń, uszkodzeń mechanicznych, cieplnych, korozyjnych itp.), a następnie rozpoznanie tych nieciągłości i wreszcie ich ocena według zdefiniowanych kryteriów jakościowych, eksploatacyjnych, bezpieczeństwa itd.

Badania wizualne wykonujemy w zakresie:

 

  • połączeń spawanych
  • ocena jakości wykonanych konstrukcji, odstępstwa wymiarowe
  • ocena stanu powierzchni przy dostawie stalowych blach grubych, blach uniwersalnych i kształtowników zgodnie z odpowiednimi wymaganiami
  • badania endoskopowe trudno dostępnych miejsc

Zaznaczone linie

Mierzenie przy spawaniu