Metoda ultradźwiękowa (UT)


Oczyszczanie ultradźwiękowe

Metoda ultradźwiękowa stanowi bardzo czułą metodę wykrywania wad w metalu przez obserwację przebiegu drgań mechanicznych wysokiej częstotliwości przechodzących przez metal. Falę ultradźwiękową wprowadza się do badanego przedmiotu przez głowicę ultradźwiękową i odpowiedni płyn sprzęgający.

Wszelkie niejednorodności badanego przedmiotu, jak pęknięcia, żużle, pęcherze odbijają część wiązki fal ultradźwiękowych, która po powrocie do głowicy i ponownym przetworzeniu powoduje powstanie impulsu na ekranie defektoskopu.

Badania ultradźwiękowe wykonujemy w zakresie:

 

  • blach
  • prętów stalowych
  • spoin
  • odkuwek
  • odlewów
  • rur
  • ultradźwiękowe pomiary grubości ścianek

Niebieskawa spoina

Srebrna spoina

Szara spoina

Wykresy na wyświetlaczu