Metoda penetracyjna (PT)


Metoda penetracyjna

Metoda penetracyjna należy do najstarszych metod badań nieniszczących różnego rodzaju materiałów metalowych i niemetalowych. W spawalnictwie wykorzystywane są do wykrywania niezgodności spawalniczych (nieciągłości materiału) wychodzących na powierzchnię złącza spawanego.

Badania penetracyjne wykonuje się zwykle po przeprowadzeniu badań wizualnych złączy i usunięciu z ich powierzchni nieakceptowanych niezgodności spawalniczych.

Badania penetracyjne wykonujemy w zakresie:

 

  • spoin
  • odlewów
  • odkuwek
  • badania szczelności spoin

Zaznaczona kreska na kawału materiału

Zaznaczanie markerem

Różowe kolory na materiale